Telefon ikon Døgnservice 70 11 24 07

Få finansieret begravelsesudgifterne med et boudlæg

Trygt
Lokalt
Døgnservice
begravelseshjaelp_wide
arvskifte_750x600

Begravelses service er familiens rådgiver ved dødsfald.

Vi har bedemænd og rådgivere på hele Sjælland, som kan hjælpe dig med at planlægge begravelsen og finansiere begravelsesudgifterne. Her på siden kan du læse mere om muligheden for, at vi finansierer alle begravelsesudgifterne.

Vi hjælper dig med:

 • Planlægning af begravelsen
 • Finansiering af begravelsesudgifterne
 • Behandling af boet i Skifteretten
 • Adgang til afdødes bolig
 • Flytning, oprydning og evt. salgsvurdering af boligen

… og med alle de andre spørgsmål du har i forbindelse med et dødsfald tæt på.

Du skal ikke betale noget

Når en person tæt på dig går bort, kan det være svært at overskue finansieringen af begravelsesudgifterne.

Derfor tilbyder vi at stå for denne del, så du ikke skal betale noget. I stedet lægger vi ud for alle udgifterne og finansierer dem via enten midlerne i dødsboet eller økonomisk tilskud fra f.eks. Udbetaling Danmark (Begravelseshjælp).

Derudover hjælper vi med at rydde ud i dødsboet, så du ikke skal bruge energi på dette.

Vores service kan indeholde følgende ydelser:

 • Afhentning af afdøde fra hospital
 • Levering af naturfarvet kiste i normal størrelse
 • Bårebuket i årstidens farver
 • Planlægning af bisættelse fra kirke eller kapel på en hverdag
 • Kørsel til og fra kirke/kapel (op til 20 km)
 • Kremering
 • Levering af urne
 • Urneplads i anonym fællesgrav (”De ukendtes”) på afdødes lokale kirkegård eller askespredning
 • Ansøgning om begravelseshjælp
 • Ekspedition af dødsboet ved skifteretten
 • Fraflytning og rydning af afdødes bolig

Brug for rådgivning?

Så tøv ikke med at ringe til os.

Nedenfor kan du læse mere om vores tilbud om at finansiere begravelsesudgifterne.

Hvad er et boudlæg?

Et boudlæg kaldes også et begravelsesudlæg, fordi det er en måde, hvorpå værdien af den afdødes formuegenstande (dødsboet) kan bruges til at finansiere begravelsesudgifterne. Det sker ved, at dødsboet overleveres til den nærmeste pårørende eller til den, der har sørget for begravelsen – f.eks. bedemanden – og så går værdien af boet hertil i stedet for at blive delt mellem den afdødes arvinger.

Boudlæg kan dog kun benyttes i de tilfælde, hvor den samlede værdi af dødsboet er højst 47.000 kr. ved dødsfald i 2022. Da værdien af dødsboet er så lav, bliver der i disse tilfælde ikke taget hensyn til eventuelle testamenter.

Den, der får værdien af dødsboet (boudlægget), er ansvarlig for at betale for begravelsesudgifterne og rydde ud i dødsboet. Dermed varetager vi også denne del, hvis du vælger at udlevere dødsboet til os.

Når vi arrangerer en begravelse og søger om boudlæg, betyder det følgende for dig:

 • Du skal ikke betale de begravelsesudgifter, som ikke er dækket af dødsboets værdi
 • Du kommer ikke til at hæfte for afdødes gæld
 • Du skal ikke tømme afdødes bolig – det sørger vi for
 • Du får indflydelse på begravelsen
 • Du får adgang til afdødes bolig og personlige genstande fra boet
 • Du kan vælge, om urnen skal nedsættes i gravsted, eller asken skal spredes over have

Du kan læse mere om skifteformen boudlæg her.

Vores services

Du skal ikke betale noget Hvad er et boudlæg?

Se hvad andre siger om os

Eksempel på en Aftale om begravelse med boudlæg

Denne aftale er indgået, fordi bestiller ikke ønsker at påtage sig betaling af udgifterne til begravelsen. Aftalen er indgået under forudsætning af, at betingelserne for boudlæg efter Dødsboskiftelovens *§ 18 er opfyldt. Er dette ikke tilfældet, betales udgifterne af boets midler i forbindelse med skiftebehandlingen.

*§ 18. Overstiger værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke 48.000 kr., udlægges boets aktiver uden skiftebehandling efter reglerne i dette kapitel.

Aftalen er betinget af, at Begravelses service ApS indsættes som boudlægsmodtager efter bestemmelserne i Dødsboskiftelovens **§ 19.

Bestiller af begravelsen er informeret om, at Begravelse Service herefter har overtaget, alle rettigheder og forpligtelser efter bestemmelserne i Dødsboskiftelovens § 19

 • 19.Boudlæg sker til den eller dem, som efter skifterettens skøn er den afdødes nærmeste efterladte, eller eventuelt til en institution, afdøde havde tilknytning til, til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen, til en kommune eller til statskassen.

Stk. 2. Udlægsmodtageren hæfter ikke for den afdødes gæld men bliver ved udlægget forpligtet til af boets midler at dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling. Skifteretten kan betinge udlæg af et overskud af, at udlægsmodtageren ryddeliggør afdødes bolig.

Begravelse service indsættes som kontaktperson til skifteretten.  Bestiller af begravelsen har samtidig med underskrift af denne aftale underskrevet skiftefuldmagt til Begravelses service og aftale om ekspedition af dødsboet.

Såfremt fuldmagt eller aftale opsiges, bortfalder aftalen, og opsigelsen træder først i kraft, når alle udgifter til Begravelses service er betalt. Underskriver har læst og forstået ovenstående og har fået besvaret eventuelle spørgsmål om aftalen, inden

underskrift af denne aftale.

Dette er et eksempel 

Tre mennesker står i en kirke, og kigger på en kiste med en buket ovenpå

Kontakt os, og vi er med dig hele vejen gennem det svære forløb

  Aftal et møde

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Kom i kontakt

  Du kan træffe en bedemand fra Begravelses service døgnet rundt. Ring til vores døgnservice, skriv en mail, eller aftalt et møde via vores bookingformular.

  Vi står altid klar til at svare på dine spørgsmål.