Telefon ikon Døgnservice 70 11 24 07

Vi hjælper dig med udbetaling af ATP og efterlevelsespension

Trygt
Lokalt
Døgnservice
begravelseshjælp_1200x800

Som efterladt kan du få udbetalt ATP og efterlevelsespension. Herunder kan du læse mere om, hvordan du er berettiget og ansøger om tilskud.

ATP

ATP udbetales typisk som et engangsbeløb til visse efterladte ved dødsfald. Den efterladte får ikke de beløb, der er indbetalt af afdøde til ATP, men derimod kr. 50.000 før afgift til staten. I nogle tilfælde er beløbet højere eller lavere. Beløbet beregnes af ATP i forbindelse med udbetaling efter dødsfald.

Dette er de generelle regler vedrørende udbetaling af ATP ved dødsfald – Begravelses service kan ikke hjælpe med spørgsmål relateret direkte til personsager. Har du spørgsmål til eller vedrørende ATP kan du kontakte ATP Huset.

ATP til efterlevende ægtefælle

Afdøde har indbetalt efter 1. januar 2002

Der kan blive udbetalt et beløb på op til 50.000 kr., hvis afdøde har været med i ATP i mindst 2 år og betalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP efter 1. januar 2002. Beløbet bliver gradvist sat ned fra du fylder 66 år og bortfalder helt, når du fylder 70 år. Læs mere om udbetaling efter §14b i ATP-loven.

Afdøde er født efter den 30. juni 1925

Der kan blive udbetalt, hvad der svarer til 35 pct. af den kapitaliserede værdi af den ATP Livslang Pension der er optjent før d. 1. januar 2002. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet. Læs mere om udbetaling efter §11 i ATP-loven.

Afdøde er født mellem 1. juli 1925 og 30. juni 1941

Der kan blive udbetalt et beløb der består af udbetaling efter §11 samt et ekstra engangsbeløb. Størrelsen af det ekstra engangsbeløb afhænger af den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan i nogle tilfælde bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet. Læs mere om udbetaling efter §12 i ATP-loven.

Afdøde er født før 1. juli 1925

Der kan blive udbetalt, hvad der svarer til halvdelen af den kapitaliserede værdi af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde ret til på dødstidspunktet. Beløbet afhænger af den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet. Læs mere om udbetaling efter §13, stk. 1 i ATP-loven.

ATP til efterlevende samlever

Hvis du dør, kan din samlever have ret til et engangsbeløb på 50.000 kr. før afgift. Beløbet, der udbetales, aftrappes med 10.000 kr. om året fra du fylder 66 år og bortfalder helt, når du fylder 70 år.

Det er en god idé, at du og din samlever allerede nu registrerer jer. På den måde bliver beløbet automatisk udbetalt, hvis én af jer skulle gå bort. I kan registrere jer på vores selvbetjening.

Er du efterlevende samlever, og har I ikke været registreret, har du mulighed for at søge om et engangsbeløb, hvis I opfylder betingelserne. Her kan du læse om, hvordan du søger om engangsbeløbet.

Vær opmærksom på, at retten til engangsbeløbet uden registrering af jeres samliv i ATP Livslang Pension kun gælder for dødsfald sket efter den 15. maj 2013.

Betingelser for at kunne få et engangsbeløb er, at:

 • I har kunnet indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste to år forud for dødsfaldet
 • I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste to år forud for dødsfaldet
 • afdøde har indbetalt til ATP Livslang Pension i mindst to år efter 1. januar 2002
 • og afdøde har siden den 1. januar 2002 indbetalt, hvad der svarer til mindst to års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension

I tilfælde af at du eller din samlever har haft institutionsophold (fx plejehjem), skal kravet om fælles folkeregisteradresse have været opfyldt de seneste to år forud for opholdet.

ATP til børn

Som hovedregel udbetaler ATP kr. 50.000 til hvert barn under 21 år (§14e).

Beløbet bliver udbetalt, hvis afdøde efter 1. januar 2002:

 • Har været med i ATP i mindst 2 år
 • Har betalt hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP

Hvis afdøde ikke opfylder betingelserne men har betalt bidrag til ATP før 1. januar 2002, udbetaler ATP ifølge §11 til børn under 18 år. Beløbet bliver beregnet individuelt og svarer til 1 års udbetaling af den ATP Livslang Pension, som afdøde havde optjent før den 1. januar 2002.

Hvis afdøde har indbetalt bidrag til ATP både før og efter 1. januar 2002, udbetaler ATP kun det største engangsbeløb.

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales i forbindelse med dødsfald til den længstlevende ægtefælle, hvor begge personer er folkepensionister.

Efter dødsfaldet modtager den efterladte af de to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social-/folkepension, pensionisternes sammenlagte pension (efterlevelsespension) i tre måneder efter dødsfaldet.

Efterlevelsespension udbetales:

 • kun hvis ægtefællerne havde fælles folkeregisteradresse på dødstidspunktet
 • ikke såfremt den ene er flyttet på plejehjem, da pensionisten allerede ved flytning betragtes som enlig
 • automatisk i forbindelse med dødsfald

Det er den samlede pension før skat, der udbetales. Beløbet beskattes hos efterlevende ægtefælle og fradrages kun dennes personfradrag. Det er derfor kun ét personfradrag i denne periode hvilket betyder, at nettobeløbet ikke er stort, som da begge levede.

Efter at efterlevelsespensionen ophører, reguleres efterlevende ægtefælles pension automatisk til enlig.

Det er vigtigt at påpege, at mange pensionister bliver berettiget til at modtage boligstøtte i forbindelse med deres nye status som enlig. Ansøgning om boligstøtte sker via kommunens borgerservice.

Efterlevelseshjælp

Er du ikke berettiget til efterlevelsespension som efterladt, er du oftest berettiget til efterlevelseshjælp jf. nedenstående. Du skal være opmærksom på, at efterlevelseshjælp ikke udbetales automatisk, som efterlevelsespension gør det.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for, at være berettiget til efterlevelseshjælp. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke søge om at få efterlevelseshjælp.

Hvor meget kan du få?

 • Mindstebeløbet er kr. 1.487 kr.
 • Maksbeløbet er kr. 14.860, hvis din årsindtægt er under 244.656 kr. (2019).
 • Ved årsindtægt over 382.272 kr. kan du ikke få efterlevelseshjælp (2019).

Pensionister kan også søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Hjælpen er skattepligtig. Du skal være opmærksom på, at efterlevelseshjælp ikke udbetales automatisk.

Du kan søge om efterlevelseshjælp herunder – eller kontakte Borgerservice i din kommune.

Udbetalinger ved dødsfald

ATP ATP til efterlevende ægtefælle ATP til efterlevende samlever ATP til børn Efterlevelsespension Efterlevelseshjælp

Se hvad andre siger om os

Tre mennesker står i en kirke, og kigger på en kiste med en buket ovenpå

Kontakt os, og vi er med dig hele vejen gennem det svære forløb

  Aftal et møde

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Kom i kontakt

  Du kan træffe en bedemand fra Begravelses service døgnet rundt. Ring til vores døgnservice, skriv en mail, eller aftalt et møde via vores bookingformular.

  Vi står altid klar til at svare på dine spørgsmål.