Telefon ikon Døgnservice 70 11 24 07

Ansøgning om begravelseshjælp

Trygt
Lokalt
Døgnservice
begravelseshjælp_wide

Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, der udbetales til de pårørende i forbindelse med et dødstald. Tilskuddet kan søges, når den afdøde person, som har ret til dansk sygesikring, dør og skal begraves eller bisættes.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af, og er et økonomisk bidrag til kiste, urne eller bedemand og lignende.

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.650 kr. (2021) / 11.800 kr. (2022) i begravelseshjælp.

Begravelses service hjælper dig med at ansøge begravelseshjælp i forbindelse med forløbet. Du kan også selv søge begravelseshjælp, når du har modtaget en skifteretsattest fra Skifteretten.

Du kan ansøge begravelseshjælpen her på borger.dk

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue

Efterlader afdøde sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 38.950 kr. (2021) / 39.450 kr. (2022). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 50.600 kr. (2021) / 51.200 kr. (2022), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.550 kr. (2021) / 19.750 kr. (2022). Er afdødes formue over 31.200 kr. (2021) / 31.550 kr. (2022), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde er født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.750 kr. (2021) / 9.850 kr. (2022).

Begravelseshjælp kort fortalt

Begravelseshjælpen afhænger af afdødes formue Hvis afdøde er født før 1. april 1957 Hvis afdøde var under 18 år

Se hvad andre siger om os

skifteformer

Kontakt os, og vi er med dig hele vejen gennem det svære forløb

  Aftal et møde

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Kom i kontakt

  Du kan træffe en bedemand fra Begravelses service døgnet rundt. Ring til vores døgnservice, skriv en mail, eller aftalt et møde via vores bookingformular.

  Vi står altid klar til at svare på dine spørgsmål.