Telefon ikon Døgnservice 70 11 24 07

Professionel hjælp og rådgivning i forbindelse med skifteformer

Trygt
Lokalt
Døgnservice
skifteformer
arvskifte_750x600

Få hjælp til privat skifte, bobestyrer og uskiftet bo

Et dødsbo skal behandles af en bobestyrer i følgende tilfælde:

 • Arvingerne foretrækker at lade en bobestyrer stå for administration og papirarbejde i forbindelse med afvikling af dødsboet
 • Afdøde har et testamente
 • Afdødes gæld er større end formuen (boet er insolvent)
 • Der er uenighed om arvens fordeling arvingerne imellem
 • Der er ikke myndige arvinger, arvinger er under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser

En bobestyrer skal også behandle dødsboet i tilfælde, hvor der ikke er ordentlig tid til at kunne træffe bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.

I alle andre tilfælde kan dødsboet behandles uden bobestyrer.

Enearving

Hvis en gift person dør uden at efterlade sig børn og uden at have oprettet testamente, er ægtefællen eneste arving i boet. Boet bliver da som regel behandlet som forenklet privat skifte

Ægtefællen skal indlevere anmodning om privat skifte, solvenserklæring og proklamablanket til Skifteretten, inden Skifteretten kan udstede skifteretsattesten.

Åbningsstatus skal indleveres til skifteretten inden 6 måneder efter, at boet er udleveret til privat skifte.

Skattemæssige konsekvenser for enearving

Valg af skifteform kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes skattemæssige forhold.

Arvinger eller ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, har ret til at fortryde. I så fald skal de henvende sig til skifteretten, der udpeger en bobestyrer til at gøre boet færdig. Begravelses Service kan agere bobestyrer i disse typer af sager.

I forbindelse med et private skifte indrykkes en annonce i Statstidende (proklama), hvor kreditorerne bliver bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Vil arvingerne fortryde, at de har påtaget sig gældsansvaret, skal det ske umiddelbart efter, at 8-ugers fristen er udløbet.

En ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, skal indrykke proklama.

Du kan altid kontakte os med økonomiske spørgsmål. Vi er her for at hjælpe dig.

Privat skifte

Arvinger, der er enige om det, kan vælge et privat skifte. Det betyder, at

 1. Man skal være enige om, hvordan boet skal deles, herunder hvem der er arvinger.
 2. Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent og skal underskrive en erklæring på tro og love herom før, der kan være tale om et privat skifte.

I forbindelse med et privat skifte skal arvingerne udpege en kontaktperson, som skifteretten, skattevæsenet og andre, der skal i forbindelse med boet, kan henvende sig til.

 1. Arvingerne skal indrykke proklama i Statstidende.
 2. Arvingerne skal selv lave opgørelse i boet og dele arven imellem sig.

Hvis der er umyndige arvinger eller arvinger, der ikke er i stand til at klare sig selv, skal disse arvinger have en værge eller skifteværge ved privat skifte.

Retsafgiften er 2.500 kr., hvis den samlede arv er under 1.000.000 kr., og 9.000 kr., hvis arven er over 1.000.000 kr.

Arvingerne skal indlevere anmodning om privat skifte, solvenserklæring og proklamablanket til skifteretten, inden skifteretten kan udstede skifteretsattesten.

Åbningsstatus skal indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen (dog senest 2 måneder efter at boet er udleveret). Åbningsstatus for et privat skifte skal indsendes i to eksemplarer, der begge skal være underskrevet af samtlige arvinger.

Endelig boopgørelse skal indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen.

Uskiftet bo

En ægtefælle har ret til at få boet efter sin afdøde ægtefælle udleveret til uskiftet bo med fællesbørnene. Hvis afdøde havde børn med andre end ægtefællen (særbørn), kan ægtefællen også være i uskiftet bo med dem, hvis de giver deres samtykke.

I forbindelse med et uskiftet bo skal ægtefællen påtage sig at betale afdødes gæld.

I forbindelse med uskiftet bo skal der indrykkes en annonce i Statstidende (et proklama), hvor kreditorer bliver bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Hvis ægtefællen fortryder at have påtaget sig afdødes gæld, skal ægtefællen, inden 8 ugers fristens udløb, henvende sig til skifteretten.

Det koster 500 kr. i retsafgift at få boet udleveret til uskiftet bo.

Man kan ikke få boet udleveret til uskiftet bo, hvis afdøde og ægtefællen kun havde særeje, afdøde ikke havde børn, afdøde eller ægtefællen er insolvent.  Boet kan behandles som boudlæg og normalt heller ikke, hvis boet kan behandles som ægtefælleudlæg.

Ægtefælleudlæg

Er afdødes og ægtefællens samlede formue under 680.000 kr. (2012), overtager ægtefællen det hele. Ægtefællen skal samtidig påtage sig at betale afdødes gæld.

Ved den samlede formue forstås alt, hvad ægtefællerne ejer, dvs. hus, bil, bankindeståender, værdipapirer, løntilgodehavender, feriepenge osv., uanset om det er særeje eller fælleseje. Alt, hvad ægtefællerne skylder, og begravelsesudgifterne bliver derimod trukket fra.

I opgørelsen af de 680.000 kr. (2012) indgår forsørgertabserstatning, livsforsikringer, pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet.

Retsafgiften er 500 kr.

Fortrydelsesret ved ægtefælleudlæg

En ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, har ret til at fortryde. I så fald skal ægtefællen henvende sig til skifteretten, der udpeger en bobestyrer til at gøre boet færdig. Her kan Begravelses Service udpeges som bobestyrer.

Der skal indrykkes en annonce i Statstidende (proklama), hvor kreditorerne blive bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Vil ægtefællen fortryde gældsvedgåelsen, skal det ske senest umiddelbart efter, at 8-ugers fristen er udløbet.

En ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, kan ligeledes vælge at indrykke proklama.

Forklaring af forskellige skifteformer

Enearving Privat skifte Uskiftet bo Ægtefælleudlæg

Se hvad andre siger om os

Tre mennesker står i en kirke, og kigger på en kiste med en buket ovenpå

Kontakt os, og vi er med dig hele vejen gennem det svære forløb

  Aftal et møde

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Kom i kontakt

  Du kan træffe en bedemand fra Begravelses service døgnet rundt. Ring til vores døgnservice, skriv en mail, eller aftalt et møde via vores bookingformular.

  Vi står altid klar til at svare på dine spørgsmål.